Το αίθριο στο κτήμα γάμου

Το αίθριο στο κτήμα γάμου, φωτισμένο