Υπαίθρια πίστα χορού

Υπαίθρια πίστα χορού στα κτήματα γάμου Πανταζή