καλεσμένοι του γάμου

Ο χώρος των καλεσμένων και η διάταξη των τραπεζιών