Γαμήλιος χορός στα κτήματα γάμου

Γαμήλιος χορός στα κτήματα γάμου Πανταζή