Οι νεόνυμφοι στο κτήμα

Γαμήλιος χορός στα κτήματα γάμου Πανταζή