Νίκος-Ελίνα κτήμα γάμου

Από το γάμο του Νίκου και της Ελίνας στο κτήμα Πανταζή