Ορντέβ στη δεξίωση βάπτισης

Ορντέβ στη δεξίωση της βάπτισης στο κτήμα γάμου