Απεριτίφστο κτήμα βάπτισης Πανταζή

Απεριτίφ στο κτήμα βάπτισης και γάμου του Πανταζή