Στόλισμα διαδρόμου

Ο στολισμός του περιβάλλοντα χώρου στη βάπτιση