Στολισμός σκάλας κτήματος

Ο στολισμός της εξωτερικής σκάλας του κτήματος βάπτισης