Πυροτεχνήματα 2

Πυροτεχνήματα κατά την είσοδο του γαμπρού και της νύφης στα κτήματα γάμου Πανταζή.