υπαίθρια τραπεζαρία

Τα τραπέζια όπως τοποθετήθηκαν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καλεσμένων