Προσωπικό catering

Έτοιμο και το προσωπικό του catering για την αποψινή δεξίωση.