εσωτερικός χόρος

Άποψη του στολισμένου εσωτερικού χώρου όπου έγινε η δεξίωση