Η εσωτερική αίθουσα δεξιώσεων

Η κλειστή αίθουσα δεξιώσεων έτοιμη για να δεχτεί καλεσμένους