στολισμένη κολυμβήθρα

Στολισμένη και η κολυμβήθρα έξω από την εκκλησία του κτήματος