το μυστήριο του γάμου

Η τέλεση του μυστηρίου λίγο πριν τη δύση του ηλίου