καλεσμένοι στον γάμο

Οι καλεσμένοι παρακολουθούν το μυστήριο του γάμου στο κτήμα μας