Η εκκλησία του κτήματος στις 30/6/2017

Ο στολισμός στην εκκλησία του κτήματος Πανταζή στις 30/6/2017