Κτήμα γάμου Πανταζή είσοδος

Κτήμα γάμου Πανταζή, η είσοδος του κτήματος στις 30/6/2017