κτήμα γάμου στις 30-6-2017

Το κτήμα γάμου και ο αίθριος χώρος στις 30-6-2017