Προετοιμασία για μυστήριο γάμου

Η προετοιμασίες στο αίθριο χώρο της εκκλησίας για την τέλεση του μυστηρίου του γάμου