κτήματα γάμων, εκκλησία 30-6-2017

Η τέλεση του γάμου στο κτήμα Πανταζή