κτήματα γάμου 30-6-2017

Η διάταξη των τραπεζιών των καλεσμενων στις 30/6/2017, όπως φαίνονται από τη βεράντα