εκκλησία κτήματος 30/9

Η εκκλησία του κτήματος γάμου Πανταζή στολισμενη στις 30/9