αίθριο του κτήματος γάμου 30/ο

Άποψη από το αίθριο του κτήματος γάμου Πανταζή στις 30/9