Τραπέζι καλεσμένων στις 3-9

Τραπέζι καλεσμένων στις 3-9, στο κτήμα γάμου Πανταζή