Η διάταξη του κτήματος 3-9

Η διάταξη των τραπεζιών του κτήματος γάμου Πανταζή στις 3-9, τη νύχτα