Διακοσμημένος τοίχος 3-9

Διακοσμημένος τοίχος στο κτήμα γάμου στις 3-9