Διακοσμητικό τραπεζάκι 3-9

Διακοσμητικό τραπεζάκι στο κτήμα γάμου στις 3-9