γλέντι γάμου

Το γλέντι που ακολούθησε τη δεξίωση γάμου