τραπέζι ευχών στις 9/9

Το τραπέζι των ευχών που στήθηκε στα κτήματα γάμου Πανταζή στις 9/9