Αίθριο προετοιμασίες 9/9

Οι προετοιμασίες του αίθριου στα κτήματα γάμου Πανταζή στις 9/9