Μιχάλης

Μιχάλης, το ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι των ευχών.