Μακρινή άποψη του αίθριου

Μακρινή άποψη του αίθριου κατά τη δεξίωση βάπτισης του Μιχάλη