Αφιερωμένο στον Μιχάλη

Αφιερωμένο στον Μιχάλη το τραπέζι των ευχών