στόλισμα τραπεζιού κτήματος 23-7

Το στόλισμα τραπεζιού του κτήματος γάμου Πανταζή στις 23-7