στολισμός κτήματα 23-7

Ο στολισμός στα κτήματα γάμου Πανταζή στις 23-7