προετοιμασίες στο κτήμα γάμου 23-7

Οι προετοιμασίες στο κτήμα γάμου Πανταζή στις 23-7