Το κτήμα γάμου στις 23-7-2016

Το κτήμα γάμου Πανταζή στις 23-7-2016, προετοιμασίες δεξίωσης