κτήματα γάμου Πανταζή 23-7

Τα κτήματα γάμου Πανταζή στις 23-7, έτοιμα για την δεξίωση γάμου