κτημα γαμου-αιθουσα δεξιωσεων

Η αίθουσα δεξιώσεων στο κτήμα γάμου Πανταζή, γεμίζει με κόσμο.