διαρρύθμιση του χώρου

Η διαρρύθμιση του χώρου πριν την παράσταση