προετοιμασία για την παράσταση

Προετοιμασίες στην κλειστή αίθουσα παραστάσεων του κτήματος