χορευτική ομάδα

Η παράσταση της χορευτικής ομάδας στην αίθουσα εκδηλώσεων