διαφημιστική αφίσα εκδήλωσης

Η διαφημιστική αφίσα για την μουσικοθεατρική εκδήλωση, στο χώρο του κτήματος