κλειστή αίθουσα

Έτοιμη η κλειστή αίθουσα εκδηλώσεων να δεχτεί τους επισκέπτες