το τραπέζι των νεόνυμφων

Το τραπέζι του γαμπρού και της νύφης τους περιμένει, στα κτήματα γάμου Πανταζή