Εν αναμονή της δεξίωσης

Εν αναμονή του γαμπρού και της νύφης στο κτήμα