Αγιασμός στην εκκλησία

Αγιασμός στο εκκλησάκι του κτήματος γάμου